Frokostmøte/webinar

 

Det ble gjennomført frokostmøte/webinar i Oslo 23. mai

TEMA:

Grønn rehabilitering av bygg - spar penger!

Er det en utopi å tro at et byggeprosjekt både kan være grønt og økonomisk? Hva er suksesskriteriene for å få dette til og hvordan kan vi dokumenter at vi grønt og økonomisk faktisk henger sammen?

SE WEBINARET HER


Det ble gjennomført felles medlemsmøte 9. mai i Bergen

TEMA:

Digital samhandling og 4D

Vi inviterer i samarbeid med VVS-foreningen, Tekna, Nelfo, Rørentreprenørene, VBL og EBA til felles medlemsmøte om digital samhandling og 4D. Hva menes med digitalisering av byggebransjen – hvor er vi og hvor skal vi? Hva er 4D og hvordan fungerer den siste dimensjonen sammen med 3D-modellen og hvordan anvendes dette nå i praksis?»

PROGRAM

Bergen samarbeid medlemsmøte 1


Det ble gjennomført frokostmøte/webinar 11.1.2017 i Trondheim

TEMA:

Gode bygg for eit betre samfunn

  • Stm 28 (2011-12): «Gode bygg for eit betre samfunn» - det offentlige som forbilde
  • Grønt skifte – bygg og rommene imellom
  • Utfordring i offentlig sektor