Frokostmøte/webinar

Velkommen til felles medlemsmøte 9. mai i Bergen

TEMA:

Digital samhandling og 4D

Vi inviterer i samarbeid med VVS-foreningen, Tekna, Nelfo, Rørentreprenørene, VBL og EBA til felles medlemsmøte om digital samhandling og 4D. Hva menes med digitalisering av byggebransjen – hvor er vi og hvor skal vi? Hva er 4D og hvordan fungerer den siste dimensjonen sammen med 3D-modellen og hvordan anvendes dette nå i praksis?»

PROGRAM OG PÅMELIDNG

Bergen samarbeid medlemsmøte 1

 


 

Neste NBEF frokostmøte arrangeres 23. mai i Oslo

TEMA:

Den grønne linje

Er det en utopi å tro at et byggeprosjekt både kan være grønt og økonomisk? Hva er suksesskriteriene for å få dette til og hvordan kan vi dokumenter at vi grønt og økonomisk faktisk henger sammen?

Advokat Laila Marie Bendiksen fra Lexproperty AS, arkitekt Kjeld Bjerg fra Bjerg Arkitektur og advokat Petter Dragvold fra Arntzen Legal snakke om temaet.

Møte starter kl 08.00 og varer til 10.00, registrering og frokost fra 07.30.
MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING

 


Det ble arrangert frokostmøte/webinar 11.1.2017 i Trondheim

Hovedtema var:

  • Stm 28 (2011-12): «Gode bygg for eit betre samfunn» - det offentlige som forbilde
  • Grønt skifte – bygg og rommene imellom
  • Utfordring i offentlig sektor