Næringspolitisk arbeid for å ivareta våre medlemmers interesse!

NBEF består av ca 150 virksomheter som er eid av både offentlige og private aktører spredt over hele Norge.

Vi har som visjon å være den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse - med formål å:

  • Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse
  • Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging
  • Definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler
  • Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

Nye energikrav: Økte kostnader og liten klimaeffekt?

Nye energikrav: Økte kostnader og liten klimaeffekt?

17.11.2015

Regjeringen skjerper energikravene til nye bygg fra 01.01.16 med ett års overgangsperiode. Nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive enn med dagens regler. Oppfølging av klimaforlikets krav til "passivhusnivå" brukes som begrunnelsen for skje
Bygg21-strategien: Fred, frihet og alt gratis?

Bygg21-strategien: Fred, frihet og alt gratis?

30.10.2015

En strategi for en konkurransedyktig bygge- og eiendomsnæring er underteksten, og innholdet hylles av mange aktører. NBEF er svært tilfreds med at den nå reflekterer at bruker og eier har en viktig rolle i "næringen", men mener at den viktige jobben med å
- Samfunnsansvar og seriøsitet viktig for NBEF

- Samfunnsansvar og seriøsitet viktig for NBEF

23.09.2015

- NBEF bør være enda tydeligere i kommunisere medlemmenes samfunnsansvar, og bidra til å støtte konkurranse på like vilkår og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, sier Per Olaf Brekkan. Han ble valgt inn i NBEFs styre på årsmøtet 2015 og som byggje- og ei
- Byggeiere må være mer aktive på den digitale banen

- Byggeiere må være mer aktive på den digitale banen

30.07.2015

Du har blitt fortalt det i mange år: Digitalisering skal gi økt effektivitet, bedre kvalitet og færre feil. Sannsynligvis har du sett snurrende BIM-modeller og hørt om 4D, 5D, VDC og ICE. Likevel føler du at dette ikke berører lommeboken eller din daglige
- En helhetlig og sektorovergripende Energimelding!

- En helhetlig og sektorovergripende Energimelding!

27.05.2015

NBEF har nå levert et innspill til den kommende Energimeldingen. Denne er varslet til behandling i kommende Stortingssesjon (2015-16), og OED har mottatt en rekke innspill fra aktører i BAE-bransjen. NBEF representerer tunge energibrukere og har sin uttal
NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

19.05.2015

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen. Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og