FM for fremgangsrike arbeidsplasser og medarbeidere

FM for fremgangsrike arbeidsplasser og medarbeidere

11.09.2015

Hvilken utforming av arbeidsplassen gir best trivsel? Aktivitetsbasert kontor og free seating eller tradisjonelle cellekontorer? Pendelen svinger fra den ene løsningen til den andre, og ulike eksperter uttaler seg. Endrede arbeidsmønstre, teknologisk utvi