Best Value Procurement: Bedre kvalitet, færre konflikter?

Best Value Procurement: Bedre kvalitet, færre konflikter?

18.12.2015

NBEF inviterer til spennende medlemsmøte onsdag 6. januar: Hva er filosofien bak Best Value? Er den i tråd med anskaffelsesreglene? Hvilke forutsetninger må til for å lykkes? Hva er erfaringene, og hvordan stiller norske aktører seg til å ta denne metoden
- Lokale kilder kan gi et realistisk trusselbilde!

- Lokale kilder kan gi et realistisk trusselbilde!

01.12.2015

Med nesten 60 deltakere ble NBEFs første kurs i "Risk management og sikkerhetsutfordringer for bygg- og eiendomsnæringen" en suksess. Det er økt oppmerksomhet om temaet og gjennom to dager fikk vi en god oversikt over såvel teori som praksis. Mange nye st
Nye energikrav: Økte kostnader og liten klimaeffekt?

Nye energikrav: Økte kostnader og liten klimaeffekt?

17.11.2015

Regjeringen skjerper energikravene til nye bygg fra 01.01.16 med ett års overgangsperiode. Nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive enn med dagens regler. Oppfølging av klimaforlikets krav til "passivhusnivå" brukes som begrunnelsen for skje
Boliger til flyktninger: KMD ber om hjelp

Boliger til flyktninger: KMD ber om hjelp

06.11.2015

Den siste tiden har det kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Europa og Norge. Tallet ser ut til å øke i 2016. KMD har henvendt seg til BNL og bedt om innspill på temaet, og har invitert flere aktører til et innspillmøte om temaet mandag 9.
Store verdier, betydelige effektiviseringsmuligheter.

Store verdier, betydelige effektiviseringsmuligheter.

01.12.2015

Nærings-, formåls, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på 129 millioner m2. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for ca. 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næring
Felles språk: Vil vi ha det? Medlemsmøte 11.12!

Felles språk: Vil vi ha det? Medlemsmøte 11.12!

27.11.2015

I samarbeid med Bygg21 og Norsk Eiendom inviterer NBEF til medlemsmøte om fasenormen "Neste steg" fredag 11. desember. Det er allerede mer enn 100 påmeldte, og frokostmøtet overføres også som webinar. Blir dette det felles språket vi trenger for å effekti
Masteroppgave om kirkebyggforvaltning til topps

Masteroppgave om kirkebyggforvaltning til topps

10.11.2015

Under feiringen av 10-års jubileet til NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning i Trondheim torsdag 5. november ble NfNs pris for beste masteroppgave tildelt Paul Marhaug med oppgaven “Kirkebyggforvaltning i framtidig kirkeordning". NBEF var til