Boliger til flyktninger: KMD ber om hjelp

Boliger til flyktninger: KMD ber om hjelp

06.11.2015

Den siste tiden har det kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Europa og Norge. Tallet ser ut til å øke i 2016. KMD har henvendt seg til BNL og bedt om innspill på temaet, og har invitert flere aktører til et innspillmøte om temaet mandag 9.
Ny nettbasert veileder om entreprisemodeller

Ny nettbasert veileder om entreprisemodeller

02.11.2015

Den nye Entrepriseveilederen fra Difi gir deg hjelp når du skal ta en av de viktigste beslutningene du tar i et byggeprosjekt. Det gir også en pekepinn på hvilke risiki de ulike modellene kan medføre. NBEF har deltatt aktivt med innspill til veilederen og
FM-konferansen med deltakerrekord!

FM-konferansen med deltakerrekord!

20.10.2015

Når den 12. FM-konferansen åpner mandag 26.10 er det et variert og inspirerende program med internasjonale perspektiver som møter de 135 deltakerne. Det blir også miniutstilling + befaring og mingletapas i den splitter nye Fornebuporten. Ennå er det plass
Enkelt å være seriøs del 2: Registreringsordning

Enkelt å være seriøs del 2: Registreringsordning

12.10.2015

Da rapporten "Enkelt å være seriøs" ble overlevert til KMD for et år siden uttalte NBEF seg delvis kritisk til noen av forslagene, men har hele tiden pekt på behovet for å forbedre den sentrale godkjenningsordningen. Mange av forbedringstiltakene er nå in
Nye ISO-standarder for FM under veis med norsk bidrag

Nye ISO-standarder for FM under veis med norsk bidrag

04.11.2015

De 7 europeiske standardene innen FM, 15221-serien (også kalt "the magnificent seven"), vil etterhvert bli avløst av globale ISO-standarder som nå er på vei. To av dem kommer snart på høring, og den norske SN-komiteen for FM deltar aktivt. Det er også sat
NBEFs hederspris 2015 tildelt Svein Bjørberg

NBEFs hederspris 2015 tildelt Svein Bjørberg

28.10.2015

På FM-konferansen ble NBEFs hederspris for 2015 utdelt for andre gang. Juryen var enstemmig i sin beslutning om å utdele prisen til Svein Bjørberg. Tildelingen ble bejublet av deltakerne på konferansen og NBEF gratulerer!
Nytt kurs 25.-26.11: Risikoledelse i BAE-næringen

Nytt kurs 25.-26.11: Risikoledelse i BAE-næringen

13.10.2015

Risk Management og sikkerhetsutfordringer har fått økende oppmerksomhet de siste årene, så også innenfor bygg, anlegg og eiendom (BAE-næringen). NBEFs medlemmer forvalter store verdier, og vi har derfor fokusert på risikoledelse og samfunnssikkerhet på vå