- Samfunnsansvar og seriøsitet viktig for NBEF

- Samfunnsansvar og seriøsitet viktig for NBEF

23.09.2015

- NBEF bør være enda tydeligere i kommunisere medlemmenes samfunnsansvar, og bidra til å støtte konkurranse på like vilkår og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, sier Per Olaf Brekkan. Han ble valgt inn i NBEFs styre på årsmøtet 2015 og som byggje- og ei
Faglig ramme for NBEFs strategisamling i Nederland

Faglig ramme for NBEFs strategisamling i Nederland

21.09.2015

Styret og kompetansegruppen i NBEF var samlet til en kombinert strategsamling og sosial tur til Nederland 3.-6. september 2015. Programmet var tettpakket med spennende befaringer og foredrag i Amsterdam- og Delft-området, der vi alle steder ble møtt av sv
Rekordinteresse for løsninger FM - åpenBIM!

Rekordinteresse for løsninger FM - åpenBIM!

22.09.2015

Da NBEF sammen med buidlingSMART Norge inviterte til medlemsmøte 17.09 hadde vi forventet maks 50 deltakere. Fasiten endte på stinn brakke på 70+ i salen - i tillegg til 80 på webinar. Det er stor interesse for hva programleverandørene kan levere av syste
FM for fremgangsrike arbeidsplasser og medarbeidere

FM for fremgangsrike arbeidsplasser og medarbeidere

11.09.2015

Hvilken utforming av arbeidsplassen gir best trivsel? Aktivitetsbasert kontor og free seating eller tradisjonelle cellekontorer? Pendelen svinger fra den ene løsningen til den andre, og ulike eksperter uttaler seg. Endrede arbeidsmønstre, teknologisk utvi