Digitalisering viktig trend i FDV-arbeid

NBEF-styret forbereder strategiarbeidet med besøk hos konsulentselskapet Sopra Steria

Styremedlem Stian Pettersen tester HoloLens-brille brukt til FDV i bygg.

NBEF skal, på årsmøtet i april 2019, vedta ny strategi for 2019-2022. NBEFs styre ser på digitalisering som en av de viktigste trendene å følge opp.

Som en forberedelse til strategiarbeidet og styrets strategisamling i september var derfor forsommerens siste NBEF-styremøte lagt til digitaliseringskonsulentselskapet Sopra Sterias hovedkontor.

Sopra Steria var blant annet representert ved innovasjonsekspert Marianne Selle og Business Development Director Kjetil Taraldlien.

De orienterte om Sopra Sterias innovasjonsarbeid med augmented, mixed og virtual reality (AR, MR og VR) og eksempler fra hvordan dette kan brukes i bygg og anlegg, med BIM-modeller til kvalitetssikringsarbeid og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Styret fikk også demonstrert og testet bruken av HoloLens-brille.