FM-konferansen 2017: Digitalisering av bygg- og eiendomsforvaltning

11. oktober i Bjørvika Konferansesenter, Oslo.

FM-konferansen 2017: Digitalisering av bygg- og eiendomsforvaltning

Årets konferanse legger vekt på hvilke muligheter som ligger i digitalisering av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning (FM):

  • Smarte arbeidsplasser
  • Smarte bygg med smarte løsninger
  • Digitalisering av tjenester

Bygg- og eiendomsforvaltning får stadig større påvirkning på verdiskaping og tilleggsverdier for eier, bruker og samfunn. Verdien for kjernevirksomheten gjenspeiles i kvalitetskrav, løsninger og tjenestebruk. Samtidig skjer raske endringer i samfunn, markeder og teknologi som påvirker behov, utforming av tjenester og valg av leveransemodeller. Det er derfor viktig å se mulighetene i digitaliseringen for bygg- og eiendomsforvaltning.

 

 

HansKristianGrani

Hans Kristian Grani fra Areo AS er en av flere som skal holde innlegg. Hans Kristan skriver i Areos blogg at vi nå står ovenfor neste bølge av digitalisering i bygg og eiendomsforvaltning. Les hans tanker om hvordan de intelligente digitale eiendelene og digitale samarbeidsprosessene muliggjør nyskaping og disruption i vår bransje allerede i dag.

 

FrodeAardal

Frode Aardal fra Atea er opptatt av virkelig smarte bygg. Det snakkes mye om smartbygg i bransjen, men virkelig smartbygg får vi først når bygget kan lære av, endre og tilpasse seg brukeren. Frode skriver om dette og hvordan digitalisering kommer til å bli en viktig bidragsyter til mer bærekraftige bygg og grønnere drift. Les hans innlegg om dette på Ateas hjemmeside.

 

PiaStider

Pia Stider fra UClarity AB skal snakke om kommunikasjon og samarbeidsformer når arbeidsplassen blir mer og mer digitalisert. Pia brenner for å gjøre den digitale transformasjonen bærekraftig, blant annet gjennom samarbeid mellom HR og IT. Hun er også opptatt av å bistå organisasjoner til å får medarbeidere selv til å driver prosessen fremover på en smart måte. Hør mer om Pias arbeid i intervjuet her.

 

 

Foredragsholderne har erfaringer med ny teknologi som er på vei inn i vår hverdag, og som kan gi verdifulle impulser til noe av det som ligger foran oss. I programmet finner du mer informasjon om hvilke andre foredragsholdere som kommer.

 

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING