Frokostmøte: BIM for FDVU i bygg- og eiendomsforvaltning (FM)

Felles frokostmøte for buildingSMART Norge (bSN) og Norges bygg- og eiendomsforeing (NBEF)

Frokostmøte: BIM for FDVU i bygg- og eiendomsforvaltning (FM)

FROKOSTMØTET ER FULLT, MEN DET ER FORTSATT MULIG Å DELTA PÅ WEBINAR!

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

5. september, Undervisningsbygg/Oslo

Hva gjør byggeiere med ulike byggtyper for å få inn og brukt FDVU-dokumentasjon fra BIM? Og hva kan deres leverandører tilby digitale ressurser for dette?

  • Produktdokumentasjon.

  • Vedlikeholdsinstrukser.

  • Muligheter for forvaltning av arealene.

  • Kontinuerlig utvikling av bygget.

  • Datadrevet FDVU - hvordan utnytte dataene du sitter på?

  • Standardisering, FDVU og BIM