LCC – Status, erfaringer og veien videre

LCC forum inviterer i samarbeid med Difi til frokostmøte 28. februar kl. 08.00-10.30

LCC – Status, erfaringer  og veien videre

 

LCC forum inviterer i samarbeid med Difi til frokostmøte om bruk av livssyklusskostnader (LCC) i byggprosjekter. 

Å se LCC-kostnadene av ulike alternativer gir deg en metodikk for å ta gode avgjørelser i prosjekter og i hele prosjektets driftstid. Metodikken kan brukes på alt fra konseptvalg til detaljer som valg av gulvbelegg.

På frokostmøte vil Difi vise hva de har gjort og veien videre for arbeid med LCC i offentlige bygganskaffelser. Vi skal ha et praktisk eksempel fra arbeid med LCC i en kommune, og vi sier noe om hva LCC forum ser som veien videre.

Målgruppe
Målgruppe for frokostmøte er både offentlige og private aktører innen BAE-næringen med interesse for bruk av LCC i anskaffelser, og som underlag for de gode beslutningene.

Mål
Gi deltagerne informasjon om status på arbeid med LCC, erfaringer som andre har gjort og hvordan vi i felleskap kan få frem ytterligere gode erfaringer.

Mer informasjon og program

Påmelding kun via Difis hjemmeside