Frokostmøte på OsloMet 18. september om forskningsprosjektet OSCAR

Få med deg viktige funn om prosjektet!

Frokostmøte på OsloMet 18. september om forskningsprosjektet OSCAR

Tirsdag 18. september arrangeres det frokostmøte (kl. 07.30-10.15) på OsloMet hvor det presenteres viktige funn fra forskningsprosjektet Oscar, herunder et av Oscars sluttprodukter, nemlig modellen/verktøyet Verdihjulet som vil hjelpe byggeiere og -brukere å ta bedre beslutninger om bygg.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

Påmeldingsfristen er fredag 14. september.

Oscarprosjektet

Oscar prosjektet