Intervju med Kristin Haaland

Bli kjent med Kristin.

Intervju med Kristin Haaland

Kristin er ny leder i leder i NBEF og begynte i stillingen 2. januar 2017. Les blant annet om hvorfor hun startet i NBEF og hva hun mener er våre viktigste saker i tiden fremover.

Hva har du av tidligere jobberfaring?
- Jeg har etter hvert 25 års jobberfaring fra ulike deler av BAE-næringen. Jeg har blant annet jobbet som byggeleder, prosjekter, SHA-koordinator og rådgiver, hovedsakelig hos byggherrer og rådgivningsfirmaer. I tillegg har jeg også jobbet for medlemsorganisasjoner. Så kombinasjonen av BAE og medlemsorganisasjon er midt i blinken for meg.

Hva er ditt spesialfagfelt?
- Opprinnelig er jeg utdannet ingeniørgeolog, men da jeg var ferdig utdannet var det ikke noen som hadde bruk for den kompetansen. Dermed endte jeg mer over i «styrings og ledelses»-fagene; prosjekt-, kvalitets-, miljø- og risiko-. I tillegg til det har jeg også jobbet en del med miljørådgivning.

Hvorfor ønsket du å jobbe for NBEF – kjente du til NBEF fra før?
- Jeg kjente litt til NBEF fra tidligere, i all hovedsak fra deltagelse på frokostmøter og kurs. Men jeg var ikke klar over hvor stor bredde det var i NBEF’s arbeid eller hvor mange arenaer NBEF er aktive på.

Hvordan ser du på utviklingen i bransjen og ser du noen typiske trender?
- Først og fremst ser jeg veldig positivt på utviklingen, det kommer til å skje mye og spennende ting fremover. BAE-næringen vil være en viktig bidragsyter til å håndtere klimautfordringene vi står ovenfor. Det ser vi allerede gjennom det sterke fokuset næringen har på grønt skifte og digitalisering. I tillegg håper jeg det blir et fortsatt sterkt engasjement for seriøsitet i næringen. Disse tre trendene tror jeg vi bygge oppunder en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig næring.

Hvorfor mener du det er viktig å være en del av en bransjeorganisasjon og være medlem i NBEF?
- Vi i NBEF er opptatt av utvikling og deling av kunnskap og kompetanse. Det mener vi er viktig for å løse utfordringer både næringen og samfunnet står overfor. Ved å dele kunnskap multipliseres den. Ved å være medlem får ansatte i medlemsbedrifter delta i denne utviklingen. Vi deltar også aktivt i en rekke utvalg og foraer som er viktig for utvikling av næringen. Her kan medlemmer også delta, enten direkte eller indirekte ved å sende oss deres synspunkter på sakene.

Hvordan vil du bidra til å videreutvikle NBEF?
- I første rekke vil jeg bygge videre på alt det arbeidet som er utført i foreningen de siste 15 årene. Heldigvis tenger jeg ikke stå for videreutviklingen alene, jeg har et meget aktivt styre som bidrar sterkt. I tillegg til å bygge videre på det vi allerede har fått til, ønsker jeg at vi skal trekke enda mer på all den kunnskapen og kompetansen som er magasinert i medlemsbedriftene. Få frem alle de dyktige medarbeiderne som er i næringen.