Kurs i praktisk bruk av LCC som underlag for gode beslutninger

LCC – Tenke, Gjøre & Beslutte. 29. og 30. januar 2018 på Quality Hotel Olavsgaard

Kurs i praktisk bruk av LCC som underlag for gode beslutninger

 

Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og praktiske gruppeoppgaver. På kvelden arrangeres en felles middag på hotellet hvor vi håper det blir mye diskusjoner om temaene på kurset og utveksling av erfaringer.

PROGRAM
Dag 1
11.00 Velkommen og hva skjer i dag
11.30 Lunsj
12.15 Forelesning: LCC i teori og praksis
13.00 Casebasert gruppearbeid: Tidligfase vurderinger
14.30 Pause
14.45 Forelesning: Kalkyler og kvantitative rammer
15.30 Casebasert gruppearbeid – Utarbeidelse av grunnkalkyle
16.45 Oppsummering av kurset så langt
17.00 Nettverksbygging, mingling og middag (fra 18.00)

Dag 2
08.30 Oppsummering av dag 1 og hva skjer i dag
08.45 Dialog: Byggherre og hjelpere – ulike ståsteder i forhold til LCC
09.30 Forelesning: Usikkerhetsanalyse – prinsipper og modeller
10.00 Forelesning: Livsløpsvurderinger og nåverdiberegninger
10.30 Gruppearbeid: Utarbeide LCC bildet for alternativet
12.45 Oppsummering
13.00 Lunsj

MER INFORMASJON OG PÅMELDING