NBEFs nye styre etter årsmøtet 2. april 2019

Marianne S. Aasen ble gjenvalgt som styreleder.

NBEFs nye styre etter årsmøtet 2. april 2019

På NBEFs årsmøte i Drammen 2. april ble følgende styre valgt for periode 2019 til 2020:

Styreleder - Marianne Stokkereit Aasen, Giske kommune

Styremedlem - Daniela Milosevska Hamborg, Ernst & Young

Styremedlem - Kjartan Nesset, Universitetet i Bergen

Styremedlem - Svein Bjørberg, Multiconsult

Styremedlem - Laila Marie Bendiksen, NBBL

Styremedlem - Stian Pettersen, Kulturetaten i Oslo kommune

Styremedlem - Ketil Asklien, Undervisningsbygg

Varamedlem - Eva Måge Brown, Dep. Sikkerhets- og serviceorganisasjon

Varamedlem - Maria Rosabelle Williams, Entra ASA                  

Varamedlem - Per Anders Bakke, Hedmark fylkeskommunen

Observatør fra universitet - og høgskolesektoren Knut Boge, NMBU

Styret velger selv nestleder, og dette vil skje på styremøte 11. juni 2019.