NBEFs Svein Bjørberg til referansegruppe for kvalitet og seriøsitet i byggenæringen

Den KMD-oppnevnte gruppen skal gi råd til "Ekspertutvalget for god kvalitet og seriøsitet i bygg- og anleggsnæringen" som ble oppnevnt tidligere i 2018.

NBEFs Svein Bjørberg til referansegruppe for kvalitet og seriøsitet i byggenæringen
Mandatet
Ekspertutvalget skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet - dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som f.eks maling - bidrar til å oppfylle målsetningen om:
  • forsvarlig byggkvalitet
  • tydelig plassering av ansvar
  • kvalifiserte og seriøse aktører
Ekspertutvalget skal vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres og eventuelt forbedres, eller om det kan finnes andre løsninger som er bedre egnet. Utvalget skal i tillegg vurdere bygningsmyndighetenes rolle o andre myndigheter, som f.eks. skattemyndighetene og Arbeidstilsynet, når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
 
I tilknytning til ekspertutvalget vil det bli etablert en referansegruppe bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen, slik at trepartssamarbeidet ivaretas på en god måte.
 
Les mer her