SHA-Koordinatorer – viktig brikke i en seriøs byggenæring

23. august samles tidligere deltakere av Koordinatorskolen

SHA-Koordinatorer – viktig brikke i en seriøs byggenæring

Bygge- og anleggsnæringen er en av de mest ulykkeutsatte næringene i Norge, noe som nok også er med på å gi næringen et stempel som tidvis useriøs.

Et godt planlagt, koordinert og gjennomtenkt arbeid med HMS og SHA er derfor viktig. Først og fremst for å redusere skalder og ulykker, men også for å bygge opp under seriøsiteten i næringen.

Byggherreforskriften (BHF) krever at den eller de som skal ha rollen som SHA-koordinator i et prosjekt skal ha relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse. Koordinatorskolen har blant annet som formål å gi bransjen tilgang til kompetente koordinatorer. Frem til sommeren 2017 har skolen gjennomført ca 40 kurs og utdannet omtrent 1.100 SHA-koordinatorer. Den 23. august ønsker Koordinatorskolen å gi koordinatorene faglig påfyll og mulighet for å treffe likesinnede og arrangerer derfor den første KoordiantorCampen.

Av de som skal gi camperne faglig påfyll kan blant annet nevnes:

olarobertWeb

RVO Ola Robert Heramb fra Fellesforbundet skal snakke om revisjonen av byggherreforskriften. Ola Robert er en av de faste foreleserne på KoordinatorSkolen og har en tydelig røst i arbeidet med SHA skal gjennomføres i bygge- og anleggsprosjekter

Thorkil AschehougWebjpg

Advokat Thorkil Aschehoug fra Grette skal snakke om rettsikkerheten til koordinatorer. I tillegg skal det være en egen del hvor deltagerne kan stille spørsmål til Thorkil angående juridiske forhold knyttet til byggherreforskriften.
Han er en av de faste juristene som underviser på Koordinatorskolen.

IngunnWebNY

Ingunn Høgåsens sitter i RIFs ekspertgruppe for SHA/HMS og er til daglig rådgiver i Multiconsult AS. Ingunn skal snakke om SHA-veilederne som er utarbeidet for planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter 

TrondWeb

Trond Fossheim er SHA-leder i Vedal Prosjekt AS. Trond er spesielt opptatt av sikre løft og at vi kan få en bransje med færre alvorlige hendelser dersom kompetansen heves. Han kommer til campen for å fortelle SHA-koordinatorene litt om det de må kjenne til med hensyn til sikre løft.

 

JanArnesenWeb

Jan Arnesen som er SHA-rådgiver i Statsbygg skal snakke om SHA-planer og hvordan de skal bygges opp. Jan tar utgangspunkt i veilederen som en rekke av de store byggherrene står bak. En god SHA-plan er nøkkelen til et vellykket SHA-arbeid i prosjektene

Les mer om programmet på KoordinatorCampen
Du kan også lese sak om campen på bygg.no