Spørreundersøkelse: Prioritering av grønne, bærekraftige løsninger i eiendomsutvikling og -forvaltning

Spørreundersøkelse: Prioritering av grønne, bærekraftige løsninger i eiendomsutvikling og -forvaltning

 

Metamorfose, Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU, har de siste årene hatt et sterkt fokus på utvikling og implementering av bærekraftige løsninger fra bygninger og eiendom. Dette er et sentralt tema i deres masterutdanninger innen eiendom, bygg og arkitektur. Mange prosjekt- og masteroppgaver gjennomføres i samarbeid med bedrifter og organisasjoner innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Dette gjelder også for doktorgradstudier og ulike forskningsprosjekt.

KLIKK FOR Å DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN

 

DaveCollins

Dave Collins

Dave Collins er doktorgradsstudent tilknyttet senteret og arbeider med temaet «Bruk av Grønne Leieavtaler (Green Leasing) i eiendomsforvaltning». Grønne leieavtaler innen eiendomsutvikling og -forvaltning er en av mulighetene for å oppnå blant annet redusert klimagassutslipp. Grønne Leieavtaler kan også være aktuelt innen offentlig eller ikke kommersiell eiendoms forvaltning.

Denne spørreundersøkelsen går til eiendomsaktører i både offentlig og privat sektor, og har som hovedmål å kartlegge drivkrefter for valg og bruk av bærekraftige løsninger og barrierer for utvikling og implementering av nye grønne løsninger. Spørreundersøkelsen har hovedfokus på bærekraftige løsninger som ulike sertifiseringsordninger, grønne leieavtaler og bruk av miljøavtaler mellom utbyggere / eiere, eiendomsforvaltere og leietakere.

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil inngå i det pågående doktorgradsarbeidet og vil i tillegg bli publisert i fagpressen innen bygg og eiendom samt bli benyttet i kommende arrangementer hos NBEF.

Spørreundersøkelsen tar ca. 5 minutter å besvare. Datagrunnlaget vil bli anonymisert der det er behov for konfidensiell behandling.

Vi håper du kan delta!


 

 layout

Hva er Metamorfose?

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning, også omtalt som Metamorfose-senteret, er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet eiendomsutvikling og -forvaltning. Senteret er bygd opp rundt et samarbeid mellom flere fakulteter ved NTNU og Sintef Byggforsk.

Hovedmålet for senteret er å tilby et forskningsbasert utdanningstilbud og kompetansemiljø for eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU, som kan bidra til gode løsninger av strategisk verdi for huseiere, byggherrer, eiendomsforvaltere og -utviklere, utbyggere og brukere.

3fd7f90d 0baf 4f1b bdbf 0281dcfbbee8

Les mer om Metamorfose