Store verdier, betydelige effektiviseringsmuligheter.

Nærings-, formåls, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på 129 millioner m2. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for ca. 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næring

Store verdier, betydelige effektiviseringsmuligheter.

Offentlige bygg skal bidra til å effektivisere tjenesteproduksjon og være virkemidler for økt verdiskaping i samfunnet. Dette er bakteppet for kurset "Strategisk eiendomsledelse - med fokus på offentlig sektor", på Kursdagene i Trondheim 7.-8. januar 2016.

Kickstart 2016 på Kursdagene!

Kurset Strategisk eiendomsledelse henvender seg til alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Svært mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for deg som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor.

NB: Det gis rabatt for deltakere fra fylke/kommune.

Hør fageksperter dele egne erfaringer, synspunkter og prioriteringer. Bli med på festaften på Samfundet med utdeling av priser, allsang og underholdning. Kursdagene arrangeres for 58. gang, med en uslåelig kombinasjon av faglig bredde og sosial ramme.

Eiendomsledelse i et strategisk perspektiv

Det er med stor glede at NBEF i samarbeid med Tekna og NTNU ønsker velkommen til noen fagdager som gir deg en god oversikt over de utfordringer og muligheter som du som eiendomsleder står overfor. Vi har fått med aktører fra akademia, myndigheter og praksis som belyser de strategiske aspektene – og gir deg praktiske eksempler på løsninger. Hva betyr dette for deg og din jobb? Vi har satt av tid til å diskutere dette og utfordrer «silotenkningen» med fokus på bygg som verdiskapende arenaer for bruker. Vi ser på tiltak for bedre planprosesser, digital informasjonsforvaltning over livsløpet, konsekvensene nye arbeidsmåter og krav til arbeidsmiljøutforming - for økt produktivitet. Både anskaffelsesregelverket og ordningen med sentral godkjenning endres i 2016: Hva betyr dette for seriøsitetsarbeidet og muligheter til kvalifisering av leverandører? Valg av gjennomføringsmodell, gevinstrealisering og risikostyring i prosjekter er også viktige temaer.

Se programmet for Strategisk eiendomsledelse

Meld deg på kurset her!

Seminaret henvender seg til  alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Svært mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for private aktører - samt for alle som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor. Prograkomiteen har bestått av;

  • Halgrim Hjelmbrekke, PhD kandidat NTNU/ HR Prosjekt AS
  • Sigmund Stikbakke, Leder fellestjenester Sykehusbygg HF
  • Svein Bjørberg, Prof II NTNU/ FoU-leder Multiconsult AS
  • Eystein C. Husebye, Daglig leder NBEF

Rammen rundt Kursdagene sikrer en god mulighet til å utvikle ditt eget faglige nettverk i kombinasjon med en uslåelig sosial ramme. 

Velkommen til noen inspirerende og lærerike kursdager!