VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE: Veien til digital eiendomsforvaltning går gjennom et konsistent, felles språk

14. november kl. 8.30 - 10.30 hos Multiconsult, Skøyen/Oslo. Overføres også på nett!

VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE: Veien til digital eiendomsforvaltning går gjennom et konsistent, felles språk

På frokostmøtet vil vi vise deg praktisk bruk av digital eiendomsledelse basert på åpenBIM og buildingSMART-metodikken.

Felles språk er en forutsetning for velfungerende digitale prosesser.

Entydig tolkning av egenskaper og produktspesifikasjoner er viktig slik at programvarene automatisk skjønner innhold og egenskaper. Men det er ikke nok at datamaskinene forstår hva det handler om. Også de som sitter foran maskinen må skjønne hva det handler om. I samarbeid med buildingSMART arrangerer vi derfor dette oppklarende frokostmøtet for våre medlemmer og andre interesserte.

På frokostmøtet vil vi gjøre et forsøk på å bryte ned språkbarrierene.

Ikke mulighet til å delta? Fortvil ikke, frokostmøtet overføres også på nett, men husk å meld deg på!

PROGRAM
08.00 Mingling og lett frokost
08:30 Velkommen
08:40 Felles språk i digitale prosesser
09:30 Pause
09:45 Demo av digital eiendomsledelse
10:15 Spørsmål, oppsummering og avslutning

Mer informasjon og påmelding