29. januar – 2. februar 2024, interaktivt nettkurs

Fra 2024 er kravene senket med tanke på hvilke bedrifter som må ha verneombud og AMU.
Man må ha verneombud fra 5 ansatte og AMU fra 30 ansatte.

Dette er et 40 timers HMS-kurs–opplæring for arbeidsgiver, ledere, verneombud, AMU-representanter, prosjektledere, BAS og alle som jobber innen HMS. Kurset er beregnet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer og tilpasset i forhold til formkrav og dekker krav til verneombud og AMU.

Kurset arrangeres av Quality Norway AS i samarbeid med Legevakt Vest.

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Arbeidsgiver skal videre sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste anbefaler at ledere deltar på vårt 40 timers HMS-kurs.

Etter endt opplæring vil kursdeltager får dokumentasjon på gjennomført opplæring. Denne skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, og kan bli krevd fremlagt for Arbeidstilsynet.

Det blir digital undervisning og arbeidsoppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i tiden mellom 2. og 3. kursdag. Oppgavene er bransjetilpassede og kan implementeres i det faktiske HMS-arbeid i virksomheten.

Relaterte artikler

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Digitalt kurs: 19. september kl. 12.30-14.30. - valuation of the potential for sustainable refurbishment of buildings. Kunnskap i bruk av den nye standarden vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv....

les mer