5. oktober kl. 11.00-16.00 på Clarion Hotel Admiral, Bergen

Bærekraft i alt vi gjør – Hvordan drive verdiskaping for eiere, brukere og samfunn basert på eksisterende bygninger?

Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensialet ligger i eksisterende bygningsmasse.
Befolkningen øker, bomønstre og næringsliv endres, politikerne styrer. Alt dette skal smelte sammen i en positiv videre byutvikling.

Vi får høre personer som har klare synspunkter, og det blir debatt mellom sentrale politikere om hva de vil sette høyt på dagsorden for Bergen framover.

Det vil bli lagt opp til et spekter av foredragsholdere for å belyse ovennevnte tema, deriblant representanter fra sentrale aktører fra Næringslivet, Plan- og bygningsetaten, aktuelle prosjekteksempler samt en avsluttende debatt med sentrale politikere om hva de vil med byen.

 

Du får innblikk i:

  • Kommunens politiske mål og ambisjoner
  • Utfordringene vi står overfor
  • Praktiske eksempler

Målgruppe:

  • Bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå
  • Offentlige og private byggherrer
  • Eiendomsutviklere og forvaltere
  • Rådgivere, Arkitekter
  • Entreprenører

Relaterte artikler

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Digitalt kurs: 19. september kl. 12.30-14.30. - valuation of the potential for sustainable refurbishment of buildings. Kunnskap i bruk av den nye standarden vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv....

les mer