Forskningsrådet utlyser 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Delta på BAE-rådets webinar 10. mars kl. 9-11

Søknadsfristen er 12. mai 2021. Det kan søkes støtte til prosjekter der forskere og bedriftspartnere samarbeider om problemstillinger innenfor bygg, anlegg og eiendom. Få mer info på webinaret

Forskningsrådet utlyser 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Delta på BAE-rådets webinar 10. mars kl. 9-11

Det er forskningsorganisasjoner som søker og leder prosjektet, i samarbeid med aktører i bransjen. Prosjekter kan søke om inntil 15 millioner kroner i støtte.

Påmelding til BAE-rådets gratis webinar 10. mars kl. 9-11 her

Enten du jobber i en forskningsorganisasjon som vil søke midler eller er i en virksomhet som vil delta i et prosjekt, kan du bli med på webinaret i regi av bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom.

I møtet vil Forskningsrådet orientere om utlysningen og du vil møte representanter fra næringen og forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere.

Foreløpig program:

 • Velkommen ved Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder BAE-rådet
 • Presentasjon av programutlysningen v/Forskningsrådet
 • Samarbeid for gode prosjekter, ved Egil Skavang, adm.dir Arkitektbedriftene
 • Forskningsorganisasjonene presenterer seg (ordstyrer Egil Skavang)
 • Spørsmål og svar
 • Oppsummering

Om BAE-rådet

Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende åtte organisasjoner:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Nelfo
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggenæringen

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og kan fronte saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.

Les mer om samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen på Forskningsrådets sider her