Frokostmøter/live stream

Frokostmøte/Live stream gjennomfør 20. november 2018 hos Multiconsult:

TEMA:

"Gode arbeidsplasser i går, i dag og i morgen"

Gode arbeidsplasser i går, i dag og i morgen
Kjersti Bjørkeng Størdal, NTNU og daglig leder i tegn3 AS

 
Arbeidsplasskonsept i nytt regjerningskvartal
Carlo Thomsen, prosjektsjef, Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Hva sier NS6422 - prosessveileder for utvikling av arbeidsplasser? NAVs erfaringer
Bjørn Kvam, seksjonssjef Etatseiendom, Arbeids- og velferdsdirektoratet


Spørsmål fra salen

 


 

Frokostmøte/Live stream gjennomfør 19. september 2018 hos Standard Norge:

TEMA:

"Lykkelig på arbeidsplassen"

 

Siri Ulvin, administrasjonsleder i Norges bygg- og eiendomsforening ønsker velkommen og forteller om programmet:

 

Merete H. Murvold, Standard Norge: Det nye familiemedlemmet NS-EN ISO 41001:

 

Christine Bergan, Ernst & Young og Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting: Lykkelig på arbeidsplassen - hva skal til?

 


 

Frokostmøte / Live stream gjennomført i Multiconsults lokaler, Oslo 21. mars 2018

TEMA:

Standardene som får arbeidsdagen til å fungere

Norges bygg- og eiendomsforening inviterte i samarbeid med Standard Norge til frokostmøte der standardene du trenger for eiendomsforvaltning (FM) ble presenter. Se oppdak av møtet her:

 

Det norske arbeidet innenfor FM med et overblikk over NS-EN 15221-serien og hva som skjer i ISO, Merete Holmen Murvold, Standard Norge

Bestill det du trenger og få det du forventer (avtaler, ISO 41012, og kvalitet, NS-EN 15221-3), Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting og Henning Verløy, Telenor

Benchmarking (NS-EN 15221-7 og et bedriftseksempel), Margrethe Foss, Multiconsult

FM-ledelse (ISO 41001) - Den nye læreboka for FM, Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting

A-hus FM – Den gode arenaen der det hele skjer, Morten Løkke Bendiksen, A-hus


Frokostmøte/livestream gjennomført i Difis kurs- og konferansesenter, Oslo, 28. februar 2018

TEMA:

LCC - status, erfaringer og veien videre

LCC forum inviterte i samarbeid med Difi til frokostmøte om bruk av livssyklusskostnader (LCC) i byggprosjekter. Å se LCC-kostnadene av ulike alternativer gir deg en metodikk for å ta gode avgjørelser i prosjekter og i hele prosjektets driftstid. Metodikken kan brukes på alt fra
konseptvalg til detaljer som valg av gulvbelegg.

På frokostmøteviste Difi hva de har gjort og veien videre for arbeid med LCC i offentlige bygganskaffelser. Det ble vist praktisk eksempel fra arbeid med LCC i en kommune, og sagt noe om hva LCC forum ser som veien videre.

Her kan du se opptak av møtet:

Status for Difis arbeid med LCC, seniorrådgiver Dominique Sellier, Difi:

LCC for finansiering av drift og vedlikehold av bygg, forvalter Erik Søderlind, Kristiansand kommune:

 

Se lyset - vi må øke bruken av LCC, v/gruppeleder Asbjørn Hansen, WSP Norge:

Q&A:

 

 


Frokostmøte/webinar gjennomført i Oslo 14. november 2017

TEMA:

Veien til digital eiendomsforvaltning går gjennom et konsist, felles språk

På frokostmøtet viste vi praktisk bruk av digital eiendomsledelse basert på åpenBIM og buildingSMART-metodikken.

Felles språk er en forutsetning for velfungerende digitale prosesser.

Entydig tolkning av egenskaper og produktspesifikasjoner er viktig slik at programvarene automatisk skjønner innhold og egenskaper. Men det er ikke nok at datamaskinene forstår hva det handler om. Også de som sitter foran maskinen må skjønne hva det handler om. I samarbeid med buildingSMART arrangerer vi derfor dette oppklarende frokostmøtet for våre medlemmer og andre interesserte. Her kan du se opptak av møtet:

 

Velkommen Jacky Chi Ho Lau - buildingSMART Norge

TFM i praksi, hvordan bruker Statsbygg dette og hva tenker vi fremover. Johannes Nilssen, Statsbygg

 

Revisjon av Tverrfaglige Merkesystem (TFM) for bruk til entydig identifikasjon ved modellering (BIM) Kjell Ivar Bakkemoen, Sykehusbygg.

DEMO: System for forvaltning av den digitale bygningsmasse - Fokus på system og produksjonsregister ved bruk av IFC4 og bsDD. Gudbrand Skarseth, Jotne

 


Frokostmøte/webinar gjennomført i Oslo 5. september 2017

TEMA:

BIM for FDVU i bygg- og eiendomsforvaltning (FM)

Felles frokostmøte for buildingSMART Norge (bSN) og Norges bygg- og eiendomsforeing (NBEF)

Hva gjør byggeiere med ulike byggtyper for å få inn og brukt FDVU-dokumentasjon fra BIM? Og hva kan deres leverandører tilby digitale ressurser for dette?

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING

 


Det ble gjennomført frokostmøte/webinar i Oslo 23. mai

TEMA:

Grønn rehabilitering av bygg - spar penger!

Er det en utopi å tro at et byggeprosjekt både kan være grønt og økonomisk? Hva er suksesskriteriene for å få dette til og hvordan kan vi dokumenter at vi grønt og økonomisk faktisk henger sammen?

SE WEBINARET HER


Det ble gjennomført felles medlemsmøte 9. mai i Bergen

TEMA:

Digital samhandling og 4D

Vi inviterer i samarbeid med VVS-foreningen, Tekna, Nelfo, Rørentreprenørene, VBL og EBA til felles medlemsmøte om digital samhandling og 4D. Hva menes med digitalisering av byggebransjen – hvor er vi og hvor skal vi? Hva er 4D og hvordan fungerer den siste dimensjonen sammen med 3D-modellen og hvordan anvendes dette nå i praksis?»

PROGRAM

Bergen samarbeid medlemsmøte 1


Det ble gjennomført frokostmøte/webinar 11.1.2017 i Trondheim

TEMA:

Gode bygg for eit betre samfunn

  • Stm 28 (2011-12): «Gode bygg for eit betre samfunn» - det offentlige som forbilde
  • Grønt skifte – bygg og rommene imellom
  • Utfordring i offentlig sektor

 

 

 

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843