Digital bærekraft innenfor Facility Management - rapport fra spørreundersøkelse våren 2020

Her kan du lese resultatene av en spørreundersøkelse gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Nederland.

Digital bærekraft innenfor Facility Management - rapport fra spørreundersøkelse våren 2020

Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Dansk Facilities Management netværk (DFM netværk), IFMA Sverige and Facility Management Nederland (FMN) utviklet og gjennomførte vinteren/ våren 2020 en fellesspørreundersøkelse. Undersøkelsen hadde som mål å tydeliggjøre hvordan digitale løsninger brukes til å løse bærekraftsutfordringer i Facility Management.

Rapporten fra undersøkelsen kan du lese her (engelsk)

Det ble 28.10.2020 gjennomført et internasjonalt webinar med ca. 40 deltakere fra de fire landene der resultatene fra undersøkelsen ble presentert. Webinaret ble tatt opp, og vil bli lagt ut her så snart det er tilgjengelig.