NBEFs årsmøte 2020 ble gjennomført digitalt/elektronisk

Møtet gikk av stabelen 21. april på Teams og ved bruk av digital protokoll.

NBEFs årsmøte 2020 ble gjennomført digitalt/elektronisk

Norges bygg- og eiendomsforening takker dere som deltok på årsmøtet og dere som avla stemme ved hjelp av den digitale protokollen.

Etter valget har styret i Norges bygg- og eiendomsforening følgende sammensetning:

Styreleder          Ketil Asklien, Undervisningsbygg Oslo KF              På valg i 2021

Nestleder           Kjartan Nesset, Universitetet i Bergen                    På valg i 2022

Styremedlem    Laila Marie Bendiksen, NBBL                                   På valg i 2022

Styremedlem    Svein Bjørberg, Multiconsult AS                               På valg i 2021

Styremedlem    Stian Pettersen, Kulturetaten i Oslo kommune        På valg i 2021

Styremedlem    Maria Rosabelle Williams, Entra ASA                      På valg i 2022

Styremedlem    Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune          På valg i 2022

Varamedlem     Per Aas, COOR Norge                                              På valg i 2021

Varamedlem     Helge Christian Haugen, Studentsamskipn. SIO      På valg i 2021

Varamedlem     Gunda Djupvik, NAV                                                 På valg i 2021

Observatør        Ellen Nygard, OsloMet                                             På valg i 2021

1. varaobs. Nora Johanne Klungseth, NTNU                                     På valg i 2021

2. varaobs. NN, NMBU                                                                       På valg i 2021

 

 
 
 
Norges bygg- og eiendomskonferanse måtte dessverre avlyses på grunn av koronasituasjonen, men temaet "Bærekraftig byutvikling fra bil til boliv" settes opp som en konferanse i løpet av høsten. Mer informasjon om dette vil komme senere.