Om digital bærekraft i Facility Management - ny internasjonal undersøkelse er gjennomført

En ny studie av bruken av digitale løsninger i FM-organisasjoner viser stort potensiale for nye bruksområder når det gjelder å støtte bærekraftsmål. Studien er utarbeidet i samarbeid mellom NBEF og FM-foreningene i Danmark, Sverige og Nederland

Om digital bærekraft i Facility Management - ny internasjonal undersøkelse er gjennomført

I hvilken grad bruker FM-organisasjoner digitale løsninger for å støtte sine bærekraftsmål? Og i hvilken grad kan kunnskap og erfaring fra ett land komme andre land til gode?

Dette er to av de overordnede spørsmålene i en ny internasjonal studie "Digital bærekraft i FM" utført av fire europeiske FM-organisasjoner. FM-ansvarlige ansatte i Norge, Danmark, Sverige og Nederland har deltatt i studien. Totalt 326 ansatte i FM-selskaper har deltatt i den elektroniske undersøkelsen, som ble utført av FM-foreninger i disse landene.

-Bærekraft har blitt et mål for alle FM-organisasjoner, og bærekraft står på den internasjonale dagsordenen. Ingen FM-selskaper kan ha en strategi uten at bærekraft er inkludert på noe nivå. Derfor har vi konkludert med at det ville være interessant å se i hvilken grad digitale løsninger brukes til å støtte bærekraftsmål i FM-organisasjoner, sier Stian Pettersen, styremedlem i Norges bygg- og eiendomsforening.

Les hele studien her

Åtte bærekraftsparametere

Studien ble utviklet av Digitaliseringskomiteen i det danske DFM-nettverket - som en spin-off av bokprosjektet "Facility Management as a digital change agent" (2019). Denne boka ble finansiert av Realdania, som også har finansiert den nye studien.

Studien inkluderer åtte utvalgte bærekraftsparametere: Energi, avfall, utslipp, inneklima, klima, vedlikehold, rom og vann, og studien viser i hvilken grad det er strategi for disse parametrene og i hvilken grad strategiene støttes av digitale løsninger.

Studien viser at energi er parameteren der det både er størst forekomst av strategier og størst forekomst av digitale løsninger.

-Det er ikke overraskende at energi skiller seg ut fra de andre parameterne. Energi har stått høyt på dagsordenen i mange år og er en parameter som er relativt enkel å måle og lett å kommunisere til omverdenen. Det er kanskje mer overraskende at et område som avfall prioriteres høyt strategisk, men ikke er så høyt prioritert når det gjelder digitale løsninger. Min forventning er imidlertid at det vil bli en økt prioritering av den digitale innsatsen når det gjelder avfall og andre bærekraftsområder, ettersom lovkrav og annen bærekraftspåvirkning øker, men en mulig senere studie vil kunne fortelle mer om dette , sier Stian Pettersen.

 

Strategi og kostnadsreduksjoner

Studien viser også at for de undersøkte ansatte er de to viktigste "driverne" for digitalisering selskapets overordnede strategi og kostnadsreduksjoner.

-Ved første øyekast kan man lure på hvorfor parametere som kundekrav, lovgivning, omdømme og konkurransekraft ikke scorer like høyt når man blir spurt om hva som driver prosessen, men forklaringen kan være at ansatte har sitt primære fokus på den kunngjørte strategien og en pågående innsats for å redusere kostnadene. De andre parametrene må også bety noe for FM-organisasjonene, men er sannsynligvis ofte innlemmet i den overordnede strategien og viser derfor ikke like sterkt som uavhengige parametere når de blir undersøkt, sier Stian Pettersen.

 

Flere gevinster i dagens systemer

Ifølge studien bruker FM-organisasjoner i de fire landene digitale løsninger primært for overvåking, planlegging, styring og rapportering - og i mindre grad for samarbeid og benchmarking.

-Svarene viser at det er stort potensiale for å utnytte digitale løsninger i enda større grad og for enda flere typer oppgaver enn det som er tilfelle i dag. Modenhetsnivået er ikke like høyt på alle områder, for eksempel samarbeid med eksterne parter og benchmarking. Så her kan man sannsynligvis høste nye fordeler i framtiden når FM-organisasjonene begynner å bruke teknologiene på de områdene der de ikke blir brukt i stor grad i dag, sier Stian Pettersen.

Studien viser ikke utvetydig om det er behov for nye digitale løsninger for å høste flere fordeler, eller om FM-organisasjoner kan oppnå flere fordeler fra eksisterende systemer.

-Min vurdering er at det i mange tilfeller vil være mulig å høste flere fordeler av dagens systemer. I flere tilfeller blir de ikke utnyttet fullt ut. Du kan bruke dem smartere og til flere typer oppgaver enn du gjør i dag. Så i mange tilfeller vil det ikke kreve nye investeringer i systemer, men kanskje heller oppgradering av de ansattes digitale ferdigheter og økt implementering av systemer, sier Stian Pettersen.

Overvåking og sensorer

Teknisk sett er sensorer den mest brukte teknologien, og dette stemmer godt med det faktum at systemene i stor grad brukes til overvåking. Omvendt brukes virtuell virkelighet, kunstig intelligens og relaterte teknologier bare i svært begrenset grad.

-Dette er teknologier det har blitt snakket om i mange år nå, men den praktiske anvendelsen er fortsatt begrenset. Bare framtiden kan vise hvor raskt og i hvilken grad FM-bransjen vil bruke disse løsningene for å oppnå økt bærekraft, sier Stian Pettersen.

Framover kan det også være interessant å fokusere mer på om det er forskjell i utnyttelse av digitale løsninger i forhold til bærekraft, avhengig av om FM-aktivitetene foregår i privat eller offentlig sammenheng.

-Hvis man ser på avfall igjen, ser det ut til at strategiene i mange tilfeller er der, mens det er et lavt nivå av digitalisering på dette området. Om det er fordi det ikke har blitt prioritert å digitalisere området, eller fordi det er begrensede digitaliseringsalternativer, viser ikke studien. På den annen side viser studien at mange FM-organisasjoner forventer å investere i videre digitalisering de kommende årene - også i avfallsområdet.

Her blir det spennende å se om det er andre teknologier og systemer som spiller inn enn de som er mest utbredt i dag, sier Stian Pettersen.

Kontakt:

Styremedlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) Stian Pettersen, tlf. 93003171, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Administrasjonsleder Siri Ulvin, Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) tlf. 91319249, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om studien:

Digital støttet bærekraft i FM

“Digital bærekraft i FM - Bruk av digitale løsninger for bærekraftsformål i Facility Management i Norge, Danmark, Sverige og Nederland”.

Studien er utarbeidet i samarbeid mellom Norges bygg- og eiendomsforening og FM-foreningene i Danmark, Sverige og Nederland.

Deltakere:

Norges Bygg- og Eiendomsforening

Dansk Facilities Management netværk (DFM)

IMFA svenske kapittel

Facility Management Nederland (FMN)

Studien ble gjort mulig takket være økonomisk støtte fra Realdania.

 

NBEF Logo web

logo1

logo2

Logo3