Klar for framtiden - Innovasjon for økt konkurransekraft

Ung i NBEF innledet på NBBLs økonomikonferanse 22. mai 2019

Klar for framtiden - Innovasjon for økt konkurransekraft

Norges Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) økonomikonferanse ble arrangert 22. mai

På årets konferanse ble det fokusert på teknologi og innovasjon som bidrar til bærekraft og lønnsomhet.

Tema var ny teknologi som kan videreutvikle byggforvaltningen,  samt fordeler med «grønn» og miljøvennlig rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Ung i NBEF sine medlemmer holdt et svært godt mottatt innlegg under tittelen Fremtidens boligliv og deltok aktivt i samtaler med boligbyggelagene.