Her vil man bli oppdatert på interessante fag-/prosjektoppgaver

Her vil man bli oppdatert på interessante fag-/prosjektoppgaver

Kursmateriell for innføring av kapittel 15 i Avfallsforskriften, avfallsplaner og miljøsanering

Nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall har sammen med NBEF utarbeidet kursmateriell som kan benyttes til opplæring av nytt kapittel 15 i Avfallsforskriften. Presentasjonene er gratis å benytte og kan brukes både til kurs og som egenopplæring. NBEF anbefaler at mottaker sender denne e-post videre til den som har dette ansvaret i din organisasjon. Vedkommende får i oppdrag å tilpasse briefserien til egen virksomhet.

Kursmateriellet består av:
Åtte foredrag som kan brukes til å gjennomføre et dagskurs (Powerpoint presentasjoner)

Byggavfall – fra problem til ressurs (725 kB)
Avfallsplaner – hvorfor? (809 kB)
Avfallsplaner – hvordan? (1,3 MB)
Miljøkartlegging (1,2 MB)
Miljøsanering (2,8 MB)
Lovverk for BA-avfall (736 kB)
Kildesortering og organisering på byggeplass (1,8 MB)
Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene (1,3 MB)

Start nedlasting av filLast ned alle foredragene her (8,5 MB):

Læreplan og veileder for kursmateriellet (896 kB)
Alle åtte foredrag presentert som seks lysbilder på hvert A4-ark (1,3 MB)
Alle åtte foredrag med forelesningsnotater for hvert lysark (3,5 MB)

Start nedlasting av filLast ned pdf-dokumentene her (5,4 MB):

Materiellet kan fritt brukes til å holde kurs, og det kan også tilpasses den enkelte bruker dersom man ønsker det. Har du kommentarer eller forslag til endringer i kursmateriellet, kan du sende dette til NBEF.

Åpne ekstern lenke i nytt vinduRevidert veileder - Avfallshåndtering på byggeplass
NHP har revidert veilederen "Avfallshåndtering på byggeplass". Kapittel 15 i avfallsforskriften krever minimum 60 % kildesortering av avfallet på byggeplass, samt avfallsplan godkjent av myndighetene. For riving/rehabilitering er det også krav om miljøsaneringsplan. Veilederen gir tips om hvordan utføre avfallshåndtering på byggeplass.