MEDLEMSLOGO SOM KVALITETSMERKE

Medlemmer kan, og oppfordres til, å bruke foreningens logo for å profilere sin tilhørighet i bransjeorganisasjonen. Vår logo er et symbol for kvalitet og dokumentert fagkunnskap og bidrar til å styrke NBEFs identitet.

NBEF sin logo er ikke bare et medlemsmerke men et viktig kjennemerke for BAE-bransjen som kvalitetsbevisste medlemsbedrifter.
Ved å bruke logoen på nettsider, brevark, tekniske dokumentasjoner og servicebiler, profilerer man seg som seriøs aktør med fokus på at leveranser dokumenteres i samsvar med gjeldende normer og at bedriftens ansatte har dokumentert kompetanse. I tillegg bidrar man til å styrke BAE-bransjens identitet, noe et hvert medlem også vil ha nytte av på sikt.

Last ned logo i jpg-format
Last ned logo i eps-format

 

logo nbef

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843