Møteplass

NBEF skaper arenaer for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

 

For å være en samlende bransje organisasjon hvor fagfolk treffes, hvor kunnskap formidles og hvor meninger utveksles, har vi etablert faste møteplasser. Her opplever du å være en del av en bransje og får mulighet til læring og til å påvirke BAE-bransjen slik du mener den skal være:

 • Faglig forum med årsmøte
  Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet med bl.a. valg av styrerepresentanter arrangeres som en innledende del i et todagers faglig forum med aktuell kunnskapsformidling, temadiskusjoner og meningsutvekslinger.
    
 • Frokostmøter/Åpne møter/medlemsmøter
  Årlig arrangeres det ca 8 såkalte frokostmøter (normalt fra kl 08.00 – 10.00). Dette er åpne møter, men medlemmer inviteres spesielt og det er påmelding til møtene. Her blir du oppdatert på nyheter, trender, faglig dypdykk innen forskjellige fagtemaer under vignetten «Hva betyr …?» innen forskrifter, normer og andre faglige forhold som kan være nyttig for våre medlemmer og andre interesserte.

 • FM-konferansen (årlig arrangement)
  Fagdag som arrangeres årlig av NBEF.

 • NBEF medlemskap gir deg mulighet for deltagelse i arbeidsgrupper og nettverk (bl.a. LCC forum)

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843