Nyhetsbrev «NBEF-nytt»

Som medlem får du tilsendt foreningens nyhetsbrev «NBEF-nytt» pr. e-mail. Her blir du oppdatert på faglige nyheter og andre aktuelle trender og forhold som vurderes som viktig og nyttig for vår bransje

- et organ for nyheter og viktig bransjeinformasjon  
BAE-bransjen generelt er i kontinuerlig utvikling. Ny teknologi, nye produkter, nye forskrifter og nye normer er løpende fenomener som det gjelder å holde seg oppdatert på. «NBEF-nytt» har ikke faste tidspunkter for utsendelse men blir distribuert til medlemmene når det er behov for å informere. Vi holder også våre medlemmer oppdatert på våre egne prosjekter og status på disse

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843