Koordinatorskolen

NBEF i samarbeid med FBA (Tekna/Nito) utvikler, forvalter, markedsfører og arrangerer Koordinatorskolen

I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60 % fra flergangs byggherrer. Det viser at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ønsker initiativtakerne å etablere en ordning hvor vi sikrer opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen. Etter initiativ fra Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet ble det i 2011 etablert en arbeidsgruppe som har laget en pakke som skal utdanne koordinatorer.

Hensikten med skolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke opp bransjens behov ved å sikre bedre tilgang til kompetente koordinatorer.

Målgruppen for koordinatorskolen er de som har eller skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen. Koordinatorskolen egner seg for de forskriften retter seg mot, dvs byggherren/byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter, herunder prosjektledere, byggeledere, samt arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.

Skolen går over 2 x 2 dager og skal gjøre deltagerne i stand til å virke som koordinatorer etter endt opplæring.

Koordinatorskolen gjennomføres ca 8 ganger per år. NBEF medlemmer får normalt over 10 % redusert pris på deltagelse.

Les mer på www.koordinatorskolen.no

 

Logo Koordinatorskolen transp

 

 

 

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843