Nyhetsbrev «NBEF-nytt»

Som medlem får du tilsendt foreningens nyhetsbrev «NBEF-nytt» pr. e-mail. Her blir du oppdatert på faglige nyheter og andre aktuelle trender og forhold som vurderes som viktig og nyttig for vår bransje

- et organ for nyheter og viktig bransjeinformasjon  
BAE-bransjen generelt er i kontinuerlig utvikling. Ny teknologi, nye produkter, nye forskrifter og nye normer er løpende fenomener som det gjelder å holde seg oppdatert på. «NBEF-nytt» har ikke faste tidspunkter for utsendelse men blir distribuert til medlemmene når det er behov for å informere. Vi holder også våre medlemmer oppdatert på våre egne prosjekter og status på disse