Rådgivning

NBEF er din nærmeste instans for råd og veiledning av bransjefaglig karakter.


Til daglig møter våre medlemmer stadig nye utfordringer og problemstillinger hvor du vil trenge et svar, et godt råd eller en veiledning for å komme videre. Vi har som ambisjon å bistå med faglige avklaringer og veiledning for din videreutvikling i BAE-bransjen.

Faglige råd
Mange leter etter rette instans for et klart svar og et godt råd. Som medlem er du alltid velkommen til å fremme dine spørsmål til NBEF som en nøytral instans men som står på medlemmenes side. Ved behov behandles spørsmål og problemstillinger av relevante fagpersoner før et samordnet svar og resonnement kan formidles.

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843