TIDSSKRIFT

Som medlem får du gratis abonnement på fagtidsskriftet BYGGDRIFTEREN

BYGGDRIFTEREN - fagbladet for deg som vil ha bedre bygg

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg: Vi holder deg oppdatert om nye løsninger, praktiske tips, nye krav, produkter og trender.

Dette er fagbladet for eiendomsforvaltning, driftspersonell og beslutningstakere i driftsorganisasjoner for bygg i Norge. Innholdet favner bygg, anlegg, maskiner og utstyr. 80-90 % av bladets lesere har innflytelse på innkjøp og investeringer i bedrifter.

 

byggdrifterenNY