Medlemsoversikt

Bedriftsmedlemmer i NBEF:

firma poststed
Aase Prosjekt AS  0661 Oslo
Agder fylkeskommune 4614 Kristiansand
AS Kongsberg Tomteselskap 3611 Kongsberg
AS Stortingsgaten 28 0161 Oslo
Akershus Universitetssykehus HF 1478 Lørenskog
Arbeids- og velferdsetaten 0130 Oslo
Avinor AS 2061 Gardermoen
Bane NOR SF 0048 Oslo
Bardu kommune 9360 Bardu
Bergen kommune bygg og eiendom 5020 Bergen
Bodø kommune 8001 Bodø
Bryn Eiendom AS 0607 Oslo
Brækhus Advokatfirma DA 0114 Oslo
Brønnøy kommune 8900 Brønnøysund
Bærum kommune Eiendom 1304 Sandvika
Clemens Eiendom AS 0105 Oslo
Coor Service Management 1366 Lysaker
Dalux Norway AS 0579 Oslo
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DDS) 0032 Oslo
DNB ASA 0021 Oslo
Drammen Eiendom KF 3011 Drammen
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS 0283 Oslo
Entra ASA 0051 Oslo
Equinor ASA 4035 Stavanger
EY Norge AS 0051 Oslo
Facility Management AS 9258 Tromsø
Fauske kommune 8201 Fauske
Forsvarsbygg 0103 Oslo
Frelsesarmeens Eiendommer AS 0130 Oslo
Frogn kommune 1440 Drøbak
Glencore Nikkelverk AS 4606 Kristiansand
Haraldsplass Diakonale Stiftelse 5892 Bergen
Helse Bergen HF 5021 Bergen
Helse Nord-Trøndelag HF 7601 Levanger
Helse Stavanger HF 4068 Stavanger
Helse Sør-Øst RHF 2303 Hamar
Innlandet Fylkeskommune 2335 Hamar
ISS Facility Services AS 0509 Oslo
Kvale Advokatfirma DA 0122 Oslo
Lillehammer kommune 2626 Lillehammer
Lørenskog kommune 1470 Lørenskog
Meløy Eiendom KF 8150 Ørnes
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 1501 Moss
Multiconsult Norge AS 0213 Oslo
Møre og Romsdal Fylkeskommune 6404 Molde
Newsec Basale AS 7484 Trondheim
Norconsult AS 1338 Sandvika
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 7736 Steinkjer
Nordland Fylkeskommune 8048 Bodø
Norges arktiske studentsamskipnad 9037 Tromsø
Norges Bank 0107 Oslo
Norsk Byggekontroll AS 1430 Ås
Norsk Tipping AS 2325 Hamar
Norges Miljø og biovitenskapelige Universitet NMBU 1430 Ås
Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet NTNU 7491 Trondheim
Novaform administrasjon AS 4313 Sandnes
OPAK AS 0275 Oslo
Oslobygg KF 0606 Oslo
Oslo Katolske Bispedømme 0177 Oslo
Oslo kommune Kulturetaten 0184 Oslo
Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten 0516 Oslo
Oslo kommune Utdanningsetaten 0602 Oslo
OsloMet Storbyuniversitetet 0130 Oslo
Oslo Universitetssykehus HF 0427 Oslo
Planon Nordics AB 40224 Göteborg
Porsgrunn kommune 3915 Porsgrunn
Rogaland Fylkeskommune 4001 Stavanger
Ryger Advokatfirma AS 0129 Oslo
Sandefjord kommune 3247 Sandefjord
Sandnes Kommune 4305 Sandnes
Sarpsborg kommune Eiendomsdrift 1702 Sarpsborg
Skatteetaten 0134 Oslo
Sortland kommune 8401 Sortland
Statnett SF 0423 Oslo
St. Olavs Hospital HF 7006 Trondheim
Statkraft AS 0216 Oslo
Statsbygg 0032 Oslo
Stavanger kommune 4068 Stavanger
Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo 0152 Oslo
Stortinget 0026 Oslo
Studentsamskipnaden på Vestlandet 5075 Bergen
Studentsamskipnaden i Innlandet 2601 Lillehammer
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Akershus 0314 Oslo
Sunndal kommune 6601 Sunndalsøra
Sweco Norge AS 4632 Kristiansand S
Sykehuset Telemark HF 3710 Skien
Trøndelag Fylkeskommune 7004 Trondheim
Sørlandet Sykehus HF 4604 Kristiansand
Troms og Finnmark fylkeskommune 9800 Vadsø
Trondheim kommune 7004 Trondheim
Tysvær kommune 5575 Aksdal
Ullensaker kommune bolig- og eiendomsetaten 2051 Jessheim
Universitetet i Bergen 5020 Bergen
Universitetet i Oslo 0316 Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 9037 Tromsø
Vestfold og Telemark fylkeskommune 3715 Skien
Vestland fylkeskommune 5008 Bergen
Vestre Viken HF 3008 Drammen
Viken fylkeskommune 0185 Oslo
WSP Norge AS 7048 Trondheim
Ørn Software 1502 Moss
Øygarden kommune 5354 Straume
Ålesund Kommunale Eiendom KF 6025 Ålesund
Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843