Pris medlemskap

Medlemskontingent 2021:

Bedriftsmedlemskap: NOK 15 000,- pr. år
Personlig medlemskap: NOK 3 000,- pr. år
Pensjonistmedlemmer NOK 1 000,- pr. år
Studenter NOK 250,- pr. år

Velkommen som aktivt NBEF-medlem!