NBEFs årsmøte 13. april 2021 vel gjennomført

Årsmøtet startet med en innledning om OBOS Nærkontor-konsept v/OBOS' konsernsjef Daniel K. Siraj. Se det nye styret her.

NBEFs årsmøte 13. april 2021 vel gjennomført

Foto: Trygve Indrelid

Program for årsmøtet 13. april 2021:

Kl. 09.30 OBOS Nærkontor - Det profesjonelle hjemmekontoret
v/ OBOS konsernsjef Daniel K. Siraj

Kl. 10.05 NBEFs årsmøte

Sakliste til årsmøtet inkl. informasjon om året 2020, regnskap, budsjett og valg samt protokollen fra årsmøtet er vedlagt nedenfor. 

Kl. 10.45 Takk for i dag!

NBEFs styre 2021-2022:

Styreleder       Ketil Asklien, Undervisningsbygg Oslo KF               På valg i 2022

Styremedlem  Kjartan Nesset, Universitetet i Bergen                      På valg i 2022

Styremedlem  Laila Marie Bendiksen, NBBL                                   På valg i 2022

Styremedlem  Svein Bjørberg, Multiconsult AS                               På valg i 2023

Styremedlem  Stian Pettersen, Kulturetaten i Oslo kommune        På valg i 2023

Styremedlem  Maria Rosabelle Williams, Entra ASA                      På valg i 2022

Styremedlem  Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune         På valg i 2022

Varamedlem   Gunda Djupvik, NAV                                                 På valg i 2022

Varamedlem   Adriana Cvjetkovic, Statsbygg                                  På valg i 2022

Varamedlem   Tove Eli Buschmann-Rise, Bodø kommune            På valg i 2022

Observatør     Nora Johanne Klungseth, NTNU                             På valg i 2022

1.varaobservatør Terje Holsen, NMBU                                           På valg i 2022

2.varaobservatør Ellen Nygard, OsloMet                                       På valg i 2022

 

NBEFs valgkomité 2021-2022:

Bjørn Kvam                            leder

Sigmund Stikbakke                medlem

Marianne S. Aasen                medlem

 

Protokollen fra NBEFs årsmøte 2021

Saksdokumentene finner du her:

Sakliste/årsmøtesaker

NBEF Informasjon om arbeidet i 2020

Strategidokument 2019-2022 for NBEF revidert mars 2021

Handlingsplan 2021 for NBEF