NBEF halvdagskonferanse og årsmøte i Drammen 2. april

Hovedtema er by- og regionutvikling med Drammen som eksempel

NBEF halvdagskonferanse og årsmøte i Drammen 2. april

Vi ser også på

  • bærekraft og sirkulærøkonomi
  • drift og vedlikehold ved hjelp av droner
  • hotelletablering som virkemiddel i byutvikling
  • hvordan arkitekter tegner for framtiden


Møt blant andre: 

  • Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Drammen
  • Hege Schøyen Dillner, bærekraftdirektør i Veidekke ASA og styreleder i Grønn Byggallianse
  • Camilla Brox, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
  • Tomas Moss, ansvarlig leder i Orbiton AS, utdannet innen digital foto
  • Anne Margrethe Tveit, direktør Quality Hotel River Station i Drammen
  • Ole Wiig, partner og styreleder i NSW Arkitektur AS

NBEF arrangerer også sitt årsmøte denne dagen etter det faglige programmet kl. 15.45.

MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING