Byggkvalitetsutvalget med endringsforslag

NBEFs forslag i referansegruppen har fått gjennomslag

Byggkvalitetsutvalget med endringsforslag
Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet
 
 
Regjeringens ekspertutvalg for god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen leverte 5. februar 2020 sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. NBEF fikk høsten 2018 oppnevnt Svein Bjørberg som vår representant i denne referansegruppen. Arbeidet har pågått gjennom 2019. I rapporten foreslås store endringer blant annet innenfor ansvarsrettsystemet i byggenæringen.
 
Noen hovedpunkter i det som foreslås:
  • Innføre byggeskadeforsikring etter modell fra Danmark. Dette er et forslag som NBEFs representant i referansegruppen har fremmet.
  • Tiltakshaver skal ha alt ansvar. Sentral godkjenning avvikles. Dette betyr at det blir viktig for tiltakshaver å sette sammen et kompetent team fra dag en, tidligfase blir ennå viktigere.
  • En kompetent næring, at kvalifikasjonskrav skal knyttet til personer, ikke firmaer. Livslang læring blir viktig. Kompetanse innen eksisterende bygg, hvordan byggene er skrudd sammen og tilstandsanalyser av svake punkter blir vesentlig i forbindelse med ombyggingsprosjekter.
  • Effektiv kontroll og økt oppdagelsesrisiko. Mer bruk av digitale systemer og kontroll på steder i bygget med spesiell risiko for skader. Jfr. kontroll ved fem års ettersyn i Byggskadeforsikring.
 
NBEF vil delta i det videre arbeidet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil vinteren 2020 sende rapporten ut på høring, og også invitere til et innspillmøte. NBEF har planer om å bidra med innspill og høringssvar i det videre arbeidet.