Byggkvalitetsutvalgets spennende rapport "Forsvarlig byggkvalitet. Kompetanse, kontroll og seriøsitet"

Velkommen til NBEFs medlemsmøte 24. august 2020 om vårt høringssvar.

Byggkvalitetsutvalgets spennende rapport

NBEF gjennomførte 11. mai 2020 digitalt medlemsmøte der det kom mange gode innspill til vårt høringssvar.

Vi ba da om flere synspunkter og innspill til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest 15. juni.

NBEF hadde styremøte 16. juni. Utkast til høringssvar er nå gjort tilgjengelig, og vi inviterer medlemmer til digitalt medlemsmøte 24. august der du kan komme med dine innspill før NBEFs høringssvar sendes. Høringsfristen er utsatt til 1. september.

Les mer og meld deg på medlemsmøtet her

NBEF v/ Svein Bjørberg deltok i utarbeidelsen av rapporten fra Byggkvalitetsutvalget

Hovedinnspillet fra NBEF har vært «kvalitet over livsløpet» og ikke bare ved ferdigstillelse.

Utvalgets leder, Nils-Henrik Mørch von der Fehr, framhever at det ikke er mulig å gjøre alle til lags, til det har organisasjonene i BAE-næringen ulike synspunkter og prioriteringer i forhold til sine interessenter. Han poengterte også at det er mange alvorlige byggefeil av stor betydning samt innslag av arbeidskriminalitet.

Utvalget foreslår derfor følgende tiltak:

  • Innføre byggskadeforsikring innen boligbygging etter modell fra Danmark, som innførte en slik ordning fra 1987. Ordningen reduserte antall alvorlige feil og mangler fra 27 til 3 prosent over en periode på 12-13 år.
  • Avvikle sentral godkjenning. Alt ansvar legges på tiltakshaver. Dette betyr at det blir viktig for tiltakshaver å sette sammen et flerfaglig kompetent team fra dag én, dvs tidligfase blir viktig.
  • Kvalifikasjonskrav skal knyttes til personer, ikke firmaer. Livslang læring blir viktig for å bygge opp en mer kompetent næring. Kompetanse innen eksisterende bygg, det vil si hvordan de er skrudd sammen, og blant annet tilstandsanalyser av svake punkter ble vesentlig i forbindelse med ombyggingsprosjekter.
  • Effektiv kontroll og økt oppdagelsesrisiko. Mer bruk av digitale systemer og kontroll på steder i bygget med spesiell risiko for skader.

Les rapporten her

Les NBEFs høringsutkast her