De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom fra 1. januar 2022

Digitalt og interaktivt dagskurs 9. februar. På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova.

De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom fra 1. januar 2022

Digitalt og interaktivt dagskurs 9. februar. 

  • Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
  • Forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport

På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova som trer i kraft 1. januar 2022, herunder følgende temaer:

  • Forbudet mot «as is»-klausuler
  • Utarbeidelse av tilstandsrapporter etter de nye forskriftene
  • De nye skjerpede reglene for arealsvikt
  • Innføring av en egenandel ved mangler

Selgers defensive utbedringsrett.

Målgruppe
Alle som er involvert i handel med fast eiendom har behov for å kjenne de nye reglene som trer i kraft ved årsskiftet, det være seg eiendomsmeglere, takstmenn, advokater, arkitekter eller andre profesjonsaktører i markedet. Manglende innsikt i disse reglene vil kunne føre til rettighetstap og unødvendige tvister.

Sikre deg plass allerede nå - Mer informasjon og påmelding her!

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843