Forvaltning av bevaringsverdige bygg

Digitalt kurs 2. desember kl. 9-16

Forvaltning av bevaringsverdige bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel gjør vi en digital befaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.

Dette lærer du på kurset:

  • Innføring i begreper, regler og verdier
  • Sikre istandsetting og vedlikehold som ivaretar de kulturhistoriske verdiene
  • Vi går gjennom kritiske fagområder som klimaskall, brannsikring, ventilasjon, universell utforming, ENØK, m.fl.Digital befaring av utviklings- og rehabiliteringsprosjekt i Kvadraturen
  • Introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og tolkingen av vedtatte vernebestemmelser.
  • Praktiske eksempler som viser muligheter og fallgruver
  • Innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern


Beskrivelse
Målet med kurset er å gi bygningsforvaltere et godt grunnlag for å istandsette og vedlikeholde historisk eiendom på en måte som kombinerer videre bruk med ivaretakelse av kulturminneverdiene og godt samarbeid med antikvariske myndigheter.

Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS

Les mer og meld deg på her!