Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424

Digitalt 4-timers kurs 10. august (kl. 08.30-12.30).

Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424

NS 3424 er et viktig vektøy for alle innenfor eiendomsforvaltning og setter krav til hvordan tilstandsanalyse skal gjennomføres og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden brukes også i forbindelse med omsetning, salg og taksering.

Kurset gir deg inngående forståelse for viktigheten av å kartlegge byggverkets tilstand systematisk. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy.

Les mer og meld deg på her!