Ombyggingskonferansen Bergen 2020

- med fokus på oppgradering av bygg og byområder. 10. mars.

Ombyggingskonferansen Bergen 2020

Konferansene fokuserer på Bergens bygningsmasse og potensialet for transformasjon og ombygging. 

  • Kommunens langsiktige perspektiv for bærekraftig transformasjon og ombygging
  • Praktisk erfaring fra ulike typer prosjekter
  • Byantikvaren om å ta vare på kulturminnekvaliteter
  • Utfordringer ved regelverk, demografi, klima og energioppgradering

Vi runder av konferansen med en halvtimes vrimmel med tapas og mineralvann. Benytt sjansen til å utvide nettverket ditt!

Mer informasjon, program og påmelding