Konferanse i DIN by: Bærekraftig ombygging

Oslo 1. september | Trondheim 14. september | Kristiansand 28. september

Konferanse i DIN by: Bærekraftig ombygging

Med fokus på verdiskaping for eiere og brukere

Vi vil se på bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering knyttet til DIN by.  Konferansen arrangeres i Oslo, Trondheim og Kristiansand.

Konferansen er lagt opp så praktisk som mulig med utgangspunkt i aktiviteter i byenes bygningsmasse gjennom eksempler for erfaringsdeling. Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse.

Hovedtemaer er:

  • Kommunens langsiktige perspektiv for bærekraftig transformasjon og ombygging
  • Praktisk erfaring fra ulike typer prosjekter
  • Byantikvaren om å ta vare på kulturminnekvaliteter
  • Utfordringer ved regelverk, demografi, klima og energioppgradering

Konferansen henvender seg til alle som arbeider med bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå, slik som offentlige og private byggherrer og eiendomsforvaltere, samt rådgivere, arkitekter og entreprenører.

Les mer og meld deg på her:

Oslo, 1. september
Trondheim, 14. september
Kristiansand, 28. september

Konferansen er gjennomført i Bergen og Stavanger.

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843