Konferanse i DIN by: Bærekraftig ombygging

Bergen | Stavanger | Oslo | Trondheim | Kristiansand

Konferanse i DIN by: Bærekraftig ombygging

Verdiskapning for eiere og brukere

Vi vil se på bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering knyttet til DIN by.
Konferansen arrangeres i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Kristiansand.

Hovedtemaer er:

  • Kommunens langsiktige perspektiv for bærekraftig transformasjon og ombygging
  • Praktisk erfaring fra ulike typer prosjekter
  • Byantikvaren om å ta vare på kulturminnekvaliteter
  • Utfordringer ved regelverk, demografi, klima og energioppgradering

Konferansen henvender seg til alle som arbeider med bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå, slik som offentlige og private byggherrer og eiendomsforvaltere, samt rådgivere, arkitekter og entreprenører.

 

Les mer og meld deg på her:

Bergen, 7. april
Stavanger 14. juni
Oslo, 1. september
Trondheim, 14. september
Kristiansand, 28. september

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843