Digitalt kurs: Forvaltning, Drift og Vedlikehold av kulturhistoriske bygg

1. desember. Som praktisk eksempel blir det filmbefaring av Sentralen.

Digitalt kurs: Forvaltning, Drift og Vedlikehold av kulturhistoriske bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel blir det filmbefaring av Sentralen, Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.

Les mer og meld deg på her!

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843