Kurs i inngåelse og gjennomføring av kontrakter

Offentlige anskaffelser, NS 8405 og NS 8406, Totalentreprise- og samspillkontrakter m.m.

Kurs i inngåelse og gjennomføring av kontrakter

Quality Norway i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening tilbyr en rekke aktuelle og inspirerende kurs innen inngåelse og gjennomføring av kontrakter:

  • NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter
  • Offentlige anskaffelser
  • Totalentreprise- og samspillkontrakter basert på NS 8407
  • Rådgivningskontraktene NS 8401 og NS 8402
  • Bustadoppføringslova

Våre forelesere, Lasse Simonsen og Arne Scott,  har en helt spesiell formidlingsevne og dyp innsikt og erfaring med disse temaene.

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Ler mer om kursene og meld deg på i dag!