Legionelladagen 2021 - Energi, kostnadseffektivt, erfaringer

Digital konferanse torsdag 18. mars kl. 9-14

Legionelladagen 2021 - Energi, kostnadseffektivt, erfaringer

I samarbeid med NITO, Tekna, Kompa og RIF har Norges bygg- og eiendomsforening gleden av å invitere til LEGIONELLADAGEN 2021!

Hvert år meldes det om et svakt stigende antall dødsfall på grunn av legionellose. Det er dokumentert at det er risiko for bakterieoppblomstring i alle typer tekniske vannsystemer. For de fleste av oss er det via varmt- og kaldtvannsystemet vi kan bli eksponert for bakterien.

Koronapandemien har negativ innvirkning

Det siste året har risikoen for bakterievekst i rørnettet i bygninger vært ekstra stort siden mange bygg har stått ubrukt eller vært i mindre bruk enn normalt pga. koronapandemien. Det er derfor nødvendig, og svært viktig, å fortsatt fokusere på forebygging og bekjempelse av legionellabakerien i vannsystemer.

Eksperter fra både myndigheter og bransjen vil gi konkrete og praktiske råd om hvordan redusere risiko, forebygge og bekjempe legionellasmitten. Som i mange andre sammenhenger finnes det ikke bare en metode, men en rekke forskjellige metoder for bekjempelse av legionellabakterien. Det er også viktig at anleggene bygges riktig for å redusere risikoen for bakterievekst.

Ta deg tid til å få faglig påfyll om ”legionella” og møt andre engasjerte bransjefolk i dette nettbaserte arrangementet.

Pris: Medlem NBEF, NITO, Tekna og RIF kr. 3755,-, andre kr. 4490,-.

Påmelding snarest!

Les mer og meld deg på her