Luktproblemer i bygninger

Hva lukter og hvorfor lukter det? Hva kan man gjøre?

Luktproblemer i bygninger

Last ned faktablad

I en bygning er det mange potensielle luktkilder. I tillegg kan det komme lukter fra tilstøtende områder og utenfra. Avklaring av luktkilder kan være vanskelig, men det er bestandig en logisk grunn til lukten og man kan derfor ofte finne frem til luktkilden med litt erfaring og en systematisk fremgangsmåte. Mycoteam foretar hvert år en rekke inspeksjoner der oppdraget er å lokalisere kilden til vond lukt i bygninger samt og komme med utbedringsforslag. Det er ikke bestandig at det er mulig å finne ut av det, men mange års erfaring gjør at vi har mange ulike luktreferanser som hjelper oss til å avklare luktproblemene.

Artikkelen er levert av vår samarbeidspartner Mycoteam AS som er en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger. Vi tilbyr digitale interaktive 2 og 3-timers kurs innen bygningsfysikk, fukt, muggsopp, inneklima, radon og asbest.

Hva lukter?
Erfaring fra mange luktjobber har gitt oss oversikt over de vanligst luktene.

 Lukt diagram

 

Lukt mus

En død mus fører til en ubehagelig,kvalmende lukt.
Lukten avtar gradvis, men det kan ta lang tid.

 

Lukt kloakk

Kloakklukt kommer ofte fra tørre sluk.

 

Lukt luftlekkasjer

Luftlekkasjer mellom rom/etasjer og boenheter fører til at lukten spres.

 

Lukt muggsoppvekst

Muggsoppvekst på eller inni vegger kan avgi ubehagelig lukt.

 

Lukt fuktige kjellervegger

Fuktige kjellervegger kan ha bakterie/muggvekst som avgir en typisk kjellerlukt.

 

Lukt gulvbelegg

Fukt under gulvbelegg kan løse opp limet og avgi en ubehagelig kjemisk lukt.

 

Tiltak
Det er stort sett fire muligheter for håndtering av problemene, der alle ikke er like akseptable. Avdekking og fjerning av luktkilden er den mest effektive, men samtidig vanskeligste og dyreste løsningen.

Luktstoffet fjernes ved at materialet som er infisert skiftes ut eller at luktobjektet fjernes. Dette er meget effektivt, og i mange tilfeller er dette enkelt å oppnå gode resultat - for eksempel hvis det er en tørr vannlås eller en gjenstand som avgir lukt. Dersom lukten kommer fra lukkede eller permanente konstruksjoner, kan utbedringer bli kompliserte og kostbare. Selve kolden kan også være vanskelig å lokalisere.

Luktstoffet fjernes ved vask. Dette kan være effektivt, særlig hvis det ikke er porøse materialer som er blitt påvirket. Treverk, enkelte bygningsplater og lignende kan være i grenselandet for om det er mulig å luktstoffer eller ikke, men man kan i hvert fall forsøke med en god rengjøring før eventuell utskifting. Luktstoffet avdamper naturlig og problemet er borte da konsentrasjonen til lukten er redusert til lavere verdier enn den luktterskel som personer i rommet måtte ha. Hvor lang tid dette tar er høyst usikkert.

Luktstoffet blir igjen og man aksepterer at det lukter. Dette er noe som man ofte må akseptere fordi det ikke er praktisk, teknisk eller økonomisk mulig å få til en videre avklaring.

Andre metoder
Bruk av ozon eller andre stoffer som kan bryte ned luktstoffer, kan være effektivt, men det forutsetter at preparatene kommer i direkte kontakt med luktene og særlig luktkilden - noe som ofte er meget vanskelig ved skjulte skader i lukkede konstruksjoner. I tillegg er det ofte vanskelig å bryte ned alle molekyler slik at det ikke er noe gjenværende lukt etterpå. Et annet problem med ozonering er at man samtidig bryter ned andre stoffer - slik som enkelte gummiog plasttyper.

Bruk av forskjellige versjoner av parfyrmerte stoffer eller "duftfjernere" er stort sett mengingsløst. I praksis er det ofte et sterkt luktende stoff som har en "overdøvende” lukt, men ingen fjernende effekt på det opprinnelige luktproblemet. Effekten av slike stoffer er ofte brukbar rett etter behandlingen, men etter hvert som "godlukten" fordamper over tid vil gjerne den opprinnelige lukten bli mer tydelig.

Det er også viktig å være klar over at mer eller mindre sterke (parfymerte) luktstoffer kan oppleves som et problem for mange personer. Dette kan skyldes overfølsomhet ovenfor enkelte flyktige stoffer og rett og slett "god" luktesans. Det er jo heller ikke akseptabelt at man erstatter et luktproblem med et annet.

 

Vil du lære mer om dette og andre temaer rundt bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger?

Se kursoversikt for mer informasjon og påmelding!

 

mycoteam low