NBEF medlemsundersøkelse

Tusen takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen som ble sendt ut i begynnelsen av oktober.

NBEF medlemsundersøkelse

Styret gjennomgår alle svar og tilbakemeldinger og bruker disse som viktige innspill til planleggingen av NBEFs arbeid i tiden framover.

En spesiell takk til dere som ga tilbakemelding om at dere kan tenke dere å delta/bidra i NBEFs arbeid. Vi vil kontakte hver enkelt av dere for å høre nærmere om hva dere kan tenke dere å bidra med.