NBEFs nye styre etter årsmøtet 2. april 2019

Marianne S. Aasen ble gjenvalgt som styreleder. Styret har valgt Ketil Asklien til nestleder.

NBEFs nye styre etter årsmøtet 2. april 2019

På NBEFs årsmøte i Drammen 2. april ble følgende styre valgt for periode 2019 til 2020:

Styreleder - Marianne Stokkereit Aasen, Giske kommune

Nestleder - Ketil Asklien, Undervisningsbygg (valgt til nestleder på styremøte 11. juni)

Styremedlem - Daniela Milosevska Hamborg, Ernst & Young

Styremedlem - Kjartan Nesset, Universitetet i Bergen

Styremedlem - Svein Bjørberg, Multiconsult

Styremedlem - Laila Marie Bendiksen, NBBL

Styremedlem - Stian Pettersen, Kulturetaten i Oslo kommune

Varamedlem - Eva Måge Brown, Dep. Sikkerhets- og serviceorganisasjon

Varamedlem - Maria Rosabelle Williams, Entra ASA                  

Varamedlem - Per Anders Bakke, Hedmark fylkeskommunen

Observatør fra universitet - og høgskolesektoren Knut Boge, NMBU